vedat.shehu

­

About MDA

This author has not yet filled in any details.
So far MDA has created 52 blog entries.

Përmirësimi i shërbimeve publike

Qëllimi i projektit “Reforma ligjore” është identifikimi i atyre shërbimeve që kërkohen nga institucionet, bizneset, organizatat jo-qeveritare dhe qytetarët e që ofrohen nga ministritë, agjencitë ekzekutive dhe komunat. Kompania Management Development Associates ka nënshkruar kontratë me GiZ për implementimin e këtij projekti. […]

Pritet të nis pjesa e dytë e projektit të MIE-së

Ngritja e vetëdijes së qytetarëve mbi liberalizimin e vizave dhe përshpejtimi i këtij procesi janë objektivat e projektit “Përgatitja e spoteve, dizajnimi dhe shtypja e materialeve për MIE” që po implementohet nga MDA. […]

Aktivitetet e MDA-së për fëmijët me Down syndrome

Kompania Management Development Associates (MDA) në kuadër të programit për promovimin e përgjegjësisë shoqërore të korporatave (CSR) organizoi ngjarjen për fëmijët e organizatës Down Syndrome Kosova. […]

Fuqizimi i sigurisë dhe sundimit të ligjit përmes ndihmës së EULEX-it

Roli dhe mandati i Misionit të BE-së për sundimin e ligjit (EULEX) në Kosovë është duke ndryshuar nga të qënit zbatues i sundimit të ligjit në një rolin mbështetës për institucionet e sigurisë dhe ligjit. Transferimi i kompetencave nga ky mision tek institucionet vendore të sigurisë dhe ligjit do të pasqyrohet përmes 5 reklamave që do të prodhohen nga MDA. […]

Këshillime për zyrtarët komunalë

Qëllimi kryesor i projektit të UNDP-së “Asistencë teknike për komunat e Shtërpcës dhe Dragashit”, që menaxhohet nga MDA, është që zyrtarëve komunalë t’ju ofrohet mundësia të kenë aftësi menaxhuese dhe drejtuese për t’ju ofruar shërbime moderne qytetarëve në komunat e tyre.

Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve komunalë në kontekstin e realizimit të shërbimeve për qytetarët është synim i projektit “Asistencë teknike për komunat Shtërpcë dhe Dragashit” të UNDP-së në Kosovë, që menaxhohet nga Management Development Associates. […]

Punësimi i të rinjve

MDA në partneritet me HELVETAS Swiss Intercoopera­tion, është duke implementuar projektin e quajtur “EYE – Enhancing Youth Employment”, i cili synon trajnimin dhe edukimin e të rinjve në zhvillimin e aftësive për punë si dhe promovon investimet në sektorin privat që të rriten mundësitë për punësimin e të rinjve. […]

Përmirësimi i sigurisë dhe shëndetit në punë

Vazhdon implementimi i projektit “Mbështetje për inspektoratin e punës”, që do thotë një monitorim më efikas të sigurisë dhe shëndetit në punë në Kosovë. Projekti financohet nga Zyra e BE-së në Kosovë dhe menaxhohet nga konsorciumi i udhëhequr nga Menagment & Development Associates (MDA). […]

Ndihmë për procesin buxhetor të vendit

Zyrtarë të pesë organizatave buxhetore janë aftësuar profesionalisht në planifikimin e buxhetit të vendit. Ata nga ekspertët ndërkombëtarë janë njohur në praktikat e Bashkimit Evropian. Projekti është menaxhuar nga Management Development Associates në partneritet me ECORYS. […]

Aftësohen mbi 5 mijë mësimdhënës

Nga marsi i vitit 2014, MDA ka filluar bashkë­punimin me USAID-in për ngritjen e kapaciteteve të mësimdhënësve të arsimit të ulët dhe të mesëm në Kosovë, përmes orga­nizimit të seminareve, trajnimeve dhe punëtorive në 15 komuna të Kosovës. […]

Shfaqet dokumentari për të zhdukurit

Dokumentari “Na mungojnë, ende të zhdukur”, i prodhuar nga MDA për UNDP në Kosovë u shfaq më 4 nëntor 2014 në kinemanë ABC në kryeqytet. Dokumentari është pjesë e projektit “Mbështetje për drejtësinë tranzicionale në Kosovë” që fokusohet te personat e pagjetur. Ky dokumentar analizon aspektet më të rëndësishme të kësaj teme. […]