Komunikimi është baza e të gjitha marrëdhënieve. Qofshin personale apo profesionale marrëdhëniet nuk mund të krijohen pa një komunikim efektiv. E kur bëhet fjalë për biznes, komunikimi bëhet edhe më i rëndësishëm. Komunikimi është ajo shtylla mbi të cilën ndërtohen marrëdhëniet profesionale. Nëse një biznes dëshiron të këtë përfitime maksimale nga ndërmarrja atëherë është esenciale që të krijohet një marrëdhënie e shëndetshme me klientët, partnerët dhe punonjësit. E kjo bëhet përmes komunikimit.

Sa herë që shohim ndonjë film, dëgjojmë muzikë, apo kur lexojmë libër a ndonjë shkrim në media e krijojmë atë ndjenën e cila na thotë nëse jemi të kënaqur ose jo me produktin e konsumuar. Jo rrallë herë dëshpërohemi me atë sesi një autor e ka komunikuar mesazhin e veprës apo idesë së tij. Jo pak ide kanë dështuar vetëm për arsyen se nuk janë prezantuar si duhet.

Me pak fjalë komunikimi i tyre ka pësuar fiasko dhe tani ato vepra i takojnë të kaluarës së palavdishme. “Malli më me vlerë sipas meje është informata” (The most valuable commodity I know of is information), kjo fjali i atribuohet Gordon Gekkos – personazhit kryesor të filmit “Wall Street: Money Never Sleeps”, të interpretuar me mjeshtëri nga aktori Michael Douglas.

Ky konstatim flet qartë për rëndësinë e komunikimit në biznes dhe vlerën që e ka shkëmbimi i informatave. Komunikimi është lidhja e diturisë dhe informatës. Njohuria është pak e dobishme nëse nuk shndërrohet në informatë. Për këtë arsye, vetëm njohuria nuk është për suksesin e menaxherial. Ajo që kërkohet është njohuria e kombinuar me aftësinë për të komunikuar me saktësi. Komunikimi i gabuar është shpesh shkaku kryesor i shumë problemeve.

Në epokën e informatave çdo ditë ne dërgojmë, pranojmë dhe përpunojmë një numër të madh të informatave. Por komunikimi është më shumë se vetëm shkëmbim i informatave. Një komunikim efektiv mund të përmirësoj marrëdhëniet mes palëve duke thelluar lidhjet personale me të tjerët në punën ekipore, marrjen e vendimeve dhe zgjedhjen e problemeve. Kjo mundëson që edhe komunikimi i mesazheve negative apo mesazheve të vështira të realizohet pa krijuar konflikte ose pa e shkaktuar humbjen e besimit.

Komunikimi efektiv është me rëndësi jetike për çdo pronar, menaxher dhe bashkëpunëtor në një biznes ose organizatë. Suksesi i çdo ndërmarrje varet nga shumë faktorë por një nga elementet kyçe të punës është mënyra sesi komunikohet me klientin, stafin apo me bashkëpunëtorët. Mënyra e komunikimit mund të bëj dallimin mes arritjes së marrëveshjes apo humbjes së saj.

Komunikimi në biznes është një proces i cili nuk mbaron asnjëherë pasi ka të bëjë me shkëmbim të vazhdueshëm të informatave. Me zgjerimin e bizneseve apo rritjen e organizatave nevoja për komunikim efektiv dhe të vazhdueshëm rritet, punonjësit dhe klientët duhet të jenë të informuar shpejtë dhe saktë për zhvillimet brenda kompanisë apo organizatës.

Komunikimi efektiv kombinon një numër të aftësive duke përfshirë komunikimin jo verbal, të dëgjuarit e vëmendshëm, aftësinë për të menaxhuar stresin në momente kyçe, si dhe cilësinë për të njohur dhe kuptuar emocionin tuaj dhe atë të personit me të cilin komunikoni. Komunikimi në biznes është shume i rëndësishëm për mbijetesën dhe rritjen e kompanisë ose organizatës.

Kjo u mundëson pronarëve, menaxherëve dhe udhëheqëseve të kompanive të kenë kontroll dhe koordinim më të mirëfillte gjë që e bënë një kompani apo organizatë më efikase në realizimin e synimeve dhe detyrave. Komunikimi shërben si bazë e çdo aspekt të biznesit. Për këtë arsye mund të thuhet se komunikimi efektiv është themeli i një organizate.