Lajme & Ngjarje

­

April 2022

Vacancy Announcement – Social Media Specialist

Vacancy Announcement

Position:                                Social Media Specialist

Deadline:                               12.05.2022

Place of Performance:       Prishtina

Contract Duration:              1 Year, with possibility of extension

Starting Date:                      TBD

We are looking for a Social Media Specialist with Graphic Design Skills to attract and interact with targeted virtual communities and networks users.

GENERAL FUNCTIONS

Duties and Responsibilities:  

 • Build and execute social media strategy through competitive research, platform determination, benchmarking, messaging and audience identification
 • Generate, edit, publish and share daily content (original text, images, video or HTML) that builds meaningful connections
 • Set up and optimize company pages within each platform to increase the visibility of company’s social content
 • Continuously improve by capturing and analyzing the appropriate social data/metrics, insights and best practices, and then acting on the information

ESSENTIAL REQUIREMENTS

Education

 • BS in Communications, Marketing, Business, New Media and Public Relations, or related field is required / MA or MSc is desired.

Requirements

 • Experience as a social media specialist or similar position
 • Excellent critical thinking, interpersonal, communication, time-management and problem-solving skills
 • Ability to use social media for impressions and brand awareness
 • Knowledge of online marketing and good understanding of major marketing channels
 • Excellent knowledge of social media platforms including Instagram, LinkedIn, Twitter and Facebook
 • Understanding of social media KPIs, web traffic metrics and SEO
 • Experience doing buyer persona and audience research
 • Exceptional creativity and innovation
 • Familiar with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop)

Languages

 • Fluent in Albanian and English (reading, speaking and writing); Serbian language is a plus.

Interested candidates should submit their CV along with their motivation letter, diploma and relevant certifications via e-mail to [email protected] Short-listed candidates will be contacted for an interview.

 

September 2021

Takimet e drejtpërdrejta në komunite qasja e duhur për informining e të rinjve dhe për parandalimin e trafikimit të qenieve njerëzore

3 Qershor

5050 të rinj, mësues, prindër, psikologë, punonjës pranë strukturave të caktuara në pushtetin vendor, janë bërë pjesë e fushatës së ndërgjegjësimit kundër trafikimit të qenieve njerëzore në vetëm 6 muaj të organizuar nga UNICEF Albania në bashkëpunim me MDA.
Edhe pse në kohë të vështira për shkak të pandemisë u bë e mundur ngritja e 4 ekipeve të asistuesve vendorë secila me dy anëtarë, të cilët kanë zhvilluar takime dhe aktivitete të ndryshme në 85 shkolla, 17 bashki të Shqipërisë dhe kanë biseduar në mënyrë aktive me 5050 persona duke i informuar mbi trafikimin e qenieve njerëzore dhe duke i ndërgjegjësuar ata mbi fenomenin.
Alsenja Demaliaj, njëra prej tyre thotë ”Për mua ka qenë një eksperiencë unike. Kanë qenë të shumtë njerëzit që kemi takuar, nxënës e të rinj, drejtues shkollash, psikologë, punonjës të Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve, prindër dhe anëtarë të komunitetit. Ndihemi thellësisht mirënjohës që kemi njohur njerëz aq mirëkuptues e të sjellshëm, të cilët na kanë pritur ngrohtë e me kërshëri”.
Përgjatë të gjitha aktiviteteve të organizuara pjesëmarrësit kanë qenë të hapur e të zellshëm për të marrë njohuri të reja dhe janë angazhuar maksimalisht me ide dhe propozime konkrete për reagimin komunitar individual ose në grupe mbi fenomenin e trafikimit.
Motivimi dhe frymëzimi gjatë kësaj fushate ka qenë raporti i besimit të krijuar me të gjithë nxënësit e të rinjtë e përfshirë, si dhe dëshira e kërkesa për t’i rivizituar ambjentet e tyre. Dëshirojmë të falenderojmë të 5050 personat që u bënë pjesë e kësaj fushate dhe t’u themi FALEMINDERIT!

Face-to-face meetings in the vulnerable communities the right approach to inform youth and to prevent human trafficking

03 June
In just six months, 5050 young people, teachers, parents, psychologists, and representatives of the local authorities participated in UNICEF Albania’s awareness campaign against human trafficking, organized in collaboration with MDA.
Despite the difficulties caused by the pandemic, four teams of local facilitators were established, each with two members, holding various meetings and activities in 85 schools and 17 municipalities in Albania, actively talking to 5050 people to inform them about human trafficking and raise awareness about the phenomenon.
According to Alsenja Demaliaj, one of the facilitators, “It was a unique experience for me. We met many people, students and young people, school principals, psychologists, staff from Child Protection Units, parents and community members. We are deeply gratified to have met such kind and compassionate people who welcomed us with open arms.”
During the structured activities, participants were open and diligent in their pursuit of new knowledge, and fully engaged in developing concrete ideas and suggestions for individual or community responses to the phenomenon of human trafficking.
Building trust-based relationships with all the students and youth involved, as well as their willingness and request to revisit their institutions, has served as motivation and inspiration throughout the campaign. On behalf of the team we would like to thank all 5050 people who participated in this campaign.
THANK YOU!

June 2021

Mekanizmat raportues nxitës për të rinjtë në denoncimin e rasteve të trafikimit

16 Prill 2021

Mbi 400 të rinj, pjesë e shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme në zonat e Fushë-Arrëzit dhe Matit, kanë qenë pjesë e fushatës së vazhdueshme të ndërgjegjësimit kundër trafikimit të qenieve njerëzore të ndërrmarrë nga UNICEF – Albania në bashkëpunim me Management and Development Associates (MDA).

Psikologët në këto shkolla kanë veçuar rëndësinë e këtyre takimeve për nxënësit e tyre, që të mos heshtin para këtyre rasteve, por të kenë guximin t’i raportojnë, duke ndjekur zinxhirin e mekanizmave të referimit. Nga ana tjetër të rinjtë u shprehën se informimi i tyre por edhe i familjarëve është  po kaq i rëndësishëm në parandalimin e këtij fenomeni.

 

Psikologia e shkollës 9 vjeçare “Ilia Qiqi”, në qytetin e Burrelit, Valbona H., tha se të rinjtë në shkollën e saj janë të gatshëm të organizojnë takime të tjera edhe në vazhdim, pasi të rinjtë janë gjithnjë e më të interesuar për t’u përfshirë në fushata të tilla që mbrojnë kauza të ndryshme.

 

Fushata e ndërgjegjësimit kundër trafikimit të qenieve njerëzore vijon udhëtimin e saj në 4 rajone të Shqipërisë (Tiranë, Shkodër, Kukës dhe Dibër).

MDA përfundon me sukses implementimin e projektit me GIZ-Youth, Employment & Skills dhe MKRS.

MDA pe?rfundon me sukses implementimin e projektit me GIZ-Youth, Employment & Skills dhe MKRS. MDA ka zhvilluar trajnime dhe sesione intensive te? mentorimit lidhur me Menaxhimin e Ciklit te? Projektit dhe shkrimin e Projekt-Propozimeve pe?r ane?tare?t OJQ-ve Rinore.
Pe?rvec? trajnimeve, trajnere?t e MDAs, Hamit Qeriqi dhe Driton Dalipi, kane? zhvilluar edhe nje? manual te? detajuar i cili ofron udhe?zime, shembuj dhe forma pe?r planifikimin e projekteve dhe shkrimin e projekt-propozimeve bazuar ne? qasjen e Kornize?s Logjike.
______________________________________________
MDA has successfully concluded a successful project with GIZ-Youth, Employment & Skills and MCYS. MDA has conducted intensive trainings and mentoring sessions on Project Cycle Management and Project Proposal Writing for members of the Youth NGOs.
In addition to providing training, MDA trainers, Hamit Qeriqi and Driton Dalipi have developed a detailed manual that provides comprehensive instructions, examples, and forms for project planning and project proposal writing based on the Logical Framework Approach.

MDA në bashkpunim me UNICEF Albania publikojnë video spotet vetëdijesuese në kuadër të trafikimit të qenjëve njerzore.

#StopHumantrafficking #EndHumanTrafficking #unicefalbania

Spot sensibilizues dhe informues mbi trafikimin e qenieve njerëzore janë krijuar në bashkëpunim të MDA dhe Unicef Albania.
Shërbimet mbështetëse që ofrohen për të mbijetuarit e traifikimit mundësojnë një process riintegrimi ekonomik dhe këshillim psiko-social si dhe përfshirjen e tyre në rrjedhën normale të jetës.

Keto spote sensibilizuese dhe informuese janë prodhuar dhe transmetohen në kuadër të programit “Transformimi i Përgjigjes Kombëtare ndaj Trafikimit të Qënieve Njerëzore në dhe nga Shqipëria” i cili mbështetet nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar British Embassy Tirana dhe zbatohet nga UNICEF Albania.

Disa nga punimet e publikuara deri me tash janë:

01. Covid 19
02. Puna e femijeve
03. Sherbimet mbeshtetese
04. Burrat dhe djemt mund te trafikohen
05. Martesat e hershme
06. Stigma rreth viktimave te trafikimit

Këtu e gjeni playlisten e Videove spoteve: Kliko këtu!

March 2021

Me krenari ju njoftojmë se MDA-ja dhe Delegacioni i BE-së në Tiranë kanë vendosur ta zgjasin bashkëpunimin mes tyre.

Me krenari ju njoftojmë se MDA-ja dhe Delegacioni i BE-së në Tiranë kanë vendosur ta zgjasin bashkëpunimin mes tyre. MDA-ja e filloi zbatimin e projektit Shtëpia e Evropës në janar 2018 duke synuar rritjen e nivelit të informimit dhe vetëdijesimit publik të popullatës shqiptare rreth Bashkimit Evropian dhe politikave e programeve të tij, rreth ndikimit të tyre në jetën e përditshme të qytetarëve, rreth procesit të anëtarësimit dhe rreth anëtarësisë në BE.
Në vitin 2020, zbatimi i projektit ndryshoi sepse përfshiu një periudhë rehabilitimi pas tërmetit dhe u ndikua nga pandemia Covid-19. Sidoqoftë, ekipi ynë arriti të përshtatet me shpejtësi me rrethanat e reja të krijuara dhe produktet tona të komunikimit u vlerësuan me dy çmime rajonale.
Gjatë vitit 2021, projekti planifikon të vazhdojë zbatimin e fushatës Evropa është Këtu, e cila u konsiderua si sukses madhor gjatë vitit 2020.
U jemi shumë falënderues anëtarëve të ekipit tonë themelor të ekspertëve kyç dhe jo kyç, ekipit tonë mbështetës, ekspertëve tanë afatshkurtër, dhe nënkontraktorëve tanë.

February 2021

Historitë e Pathëna – konkurset kombëtare të organizuara nga UNICEF në Shqipëri dhe MDA për fotografinë dhe historinë e shkurtër më të mirë

UNICEF Albania ka shpallur 2 konkurse: konkursin e fotografisë dhe konkursin e shkrimit të shkurtër për të gjithë shqiptarët që jetojnë brenda dhe jashtë vendit, me titull “Histori të pathëna”, duke u përqëndruar në ndërgjegjësimin mbi trafikimin e qenieve njerëzore. Të dy konkurset janë të hapur vetëm për persona jo profesionistë.

Për më shumë informacion kliko me poshtë:

“Histori të pathëna” Konkurs Kombëtar i fotografisë (unicef.org)
“Histori të pathëna” Konkurs Kombëtar i shkrimeve të shkurtra (unicef.org)

UNICEF dhe MDA fillojnë fushatën e drejtpërdrejtë dhe në terren të ndërgjegjësimit dhe informimit mbi trafikimin e qënieve njerëzore në Dibër, Shkodër, Kukës dhe Tiranë

23 Dhejtor

“Martesa në moshë të hershme nuk është trafikim. Vajzat martohen me shkesi në qytetin tonë me burra më të mëdhenj në moshë me të cilat familja ka rënë dakord. Unë sot u çudita kur mësova se kjo formë martese quhet trafikim” shprehet K.K, nxënëse në shkollën e mesme të Peshkopisë.

UNICEF Albania, ka nisur një fushatë ndërgjegjësimi dhe informimi kundër trafikimit të qënieve njerëzore jo vetëm në Dibër, por edhe në Shkodër, Kukës, dhe Tiranë. Kjo fushatë ka marrë shtysën dhe është orientuar nëpërmjet studimit të kryer nga UNICEF, i cili hedh dritë për herë të parë mbi nivelin e njohurive, sjelljes dhe praktikave të të rinjve shqiptarë ndaj trafikimit të qenieve njerëzore në katër rajonet e sipër përmendura. Gjithashtu, ky studim përpiqet të identifikojë kanalet e komunikimit që përdoren më gjerësisht nga ana e tyre për të mësuar më shumë mbi çështjet sociale përfshi dhe trafikimin.
UNICEF në bashkëpunim me MDA ka zhvilluar gjatë këtij muaji 7 sesione me 130 pjesëmarrës në të katër rajonet e përfshira. Dhjetra të rinj, prindër, mësuesë, psikologë, përfaqësues të njësive për mbrojtjen e fëmijëve dhe përfaqësues të drejtorive arsimore, kanë qenë pjesë e këtyre takimeve ku është diskutuar mbi format e trafikimit, mbi rëndësinë që ka referimi dhe denoncimi pranë institucioneve përgjegjëse.

Nxënësi A.B., nga shkolla nëntë-vjeçare Hillary Clinton në Kamëz, tha se nuk quhej trafikim nëse bëhej nga familjarët apo prindërit për shkak të nevojave ekonomike. 13 vjeçari, beson se të punosh për të ndihmuar familjen nuk do të thotë të jesh i trafikuar.

Punonjësja e Njësisë për mbrojtjen e fëmijëve në Paskuqan tha se gjatë punës së saj hasej me fëmijë që lypnin, raste këto që kryheshin nga vetë familjarët për shkak të varfërisë.

Kjo fushatë ndërgjegjësimi dhe informimi do të vijojë deri në qershor të vitit 2021 me qëllimin e ndërgjegjësimit dhe informimit të sa më shumë të rinjve dhe ndryshimin e veprimit dhe sjelljes së tyre ndaj këtij fenomeni.

November 2020

Vacancy Announcement – Head of Project Development Division

1. Position :  Head of Project Development Division   – 

Deadline – 04.12.2020

Place of Performance : Prishtina
Contract Duration : 1 Year, with possibility of extension
Starting Date : ASAP, maximum 7 days

 

GENERAL FUNCTIONS

Duties and Responsibilities:  

• Responsible for oversight of the timely delivery of final project proposals from unit members
• Delegate workflow to unit members and ensure timely delivery of all proposals
• Provide unit members with direct capacity building on project planning and writing skills
• Plan and write project proposals for potential projects for all divisions of MDA
a) Read through RFPs and identify key information
b) Create an outline of the proposed methodology
c) Design project activities and a project timeline for implementation
d) Write full technical proposal
e) Project Budgeting
• Act as primary liaison between the unit members and upper management
• Maintain professional communication with clients
• Perform other duties as assigned by upper management.

ESSENTIAL REQUIREMENTS

Requirements

 • MBA or MA is desired.
 • BA or BS is required.
 • Must have direct experience developing winning donor-funded project proposals.
 • Previous management experience
 • Excellent knowledge of the English and Albanian languages, knowledge of the Serbian language is a plus.
 • Excellent writing skills in English and Albanian languages, ability to write in the Serbian language a plus.
 • Delegate the workload of the team; provide managerial oversight of final deliverables, and capacity build for the continual development of unit members.
 • Ability to work in a time-pressured environment and manage the development and delivery of multiple proposals in a given timeframe
 • Innovative and creative.
 • Must have minimum 4 years of relevant experience.

Interested candidates should submit their CV along with their motivation letter, diploma and relevant certifications via e-mail to [email protected] Short-listed candidates will be contacted for a test and interview.

October 2020

National Awareness Campaigns on EU Integration Priorities in Albania

Client: Delegation of the European Union to Albania
December 2016 – Ongoing (June 2018)

 

MDA is currently implementing the National Awareness Campaigns on EU Integration priorities in Albania. The team
is responsible for designing campaigns on the topics of human rights, transparency, environment, cultural heritage,
road safety and food safety by promoting EU standards and showcasing the contribution of the EU in Albania
within these themes through IPA financial assistance. A provides: campaign management, AV production, design
services, printing services, media buying, social media management, event organization, and professional photography.

November 2017

Gara Studentore për Dizajn – Edicion i katërt

Edicioni i katërt i garës studentore për dizajn i mirëpret studentët në fushën e arkitekturës, dizajnit të interierit, dizajnit të integruar dhe teknologjisë së drurit, të regjistruar në Kosovë që t’a ushtrojnë kreativitetin e tyre dhe të vijnë me një projekt ideor për mënyra të reja të përpunimit të drurit. Gara studentore për dizajn organizohet në kuadër të Konventës së industrisë së Drurit e cila mbahet me 15 tetor 2019 ne Emerald Hotel.

Gara ka për qëllime jetësimin e dizajnave inovative në industrinë e drurit për prodhim të gjerë industrialë për shfrytëzim nga publiku.

(more…)