Lajme & Ngjarje

­

January 2015

Pritet të nis pjesa e dytë e projektit të MIE-së

Ngritja e vetëdijes së qytetarëve mbi liberalizimin e vizave dhe përshpejtimi i këtij procesi janë objektivat e projektit “Përgatitja e spoteve, dizajnimi dhe shtypja e materialeve për MIE” që po implementohet nga MDA. (more…)

December 2014

Aktivitetet e MDA-së për fëmijët me Down syndrome

Kompania Management Development Associates (MDA) në kuadër të programit për promovimin e përgjegjësisë shoqërore të korporatave (CSR) organizoi ngjarjen për fëmijët e organizatës Down Syndrome Kosova. (more…)

Fuqizimi i sigurisë dhe sundimit të ligjit përmes ndihmës së EULEX-it

Roli dhe mandati i Misionit të BE-së për sundimin e ligjit (EULEX) në Kosovë është duke ndryshuar nga të qënit zbatues i sundimit të ligjit në një rolin mbështetës për institucionet e sigurisë dhe ligjit. Transferimi i kompetencave nga ky mision tek institucionet vendore të sigurisë dhe ligjit do të pasqyrohet përmes 5 reklamave që do të prodhohen nga MDA. (more…)

Këshillime për zyrtarët komunalë

Qëllimi kryesor i projektit të UNDP-së “Asistencë teknike për komunat e Shtërpcës dhe Dragashit”, që menaxhohet nga MDA, është që zyrtarëve komunalë t’ju ofrohet mundësia të kenë aftësi menaxhuese dhe drejtuese për t’ju ofruar shërbime moderne qytetarëve në komunat e tyre.

Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve komunalë në kontekstin e realizimit të shërbimeve për qytetarët është synim i projektit “Asistencë teknike për komunat Shtërpcë dhe Dragashit” të UNDP-së në Kosovë, që menaxhohet nga Management Development Associates. (more…)

November 2014

Punësimi i të rinjve

MDA në partneritet me HELVETAS Swiss Intercoopera­tion, është duke implementuar projektin e quajtur “EYE – Enhancing Youth Employment”, i cili synon trajnimin dhe edukimin e të rinjve në zhvillimin e aftësive për punë si dhe promovon investimet në sektorin privat që të rriten mundësitë për punësimin e të rinjve. (more…)

Përmirësimi i sigurisë dhe shëndetit në punë

Vazhdon implementimi i projektit “Mbështetje për inspektoratin e punës”, që do thotë një monitorim më efikas të sigurisë dhe shëndetit në punë në Kosovë. Projekti financohet nga Zyra e BE-së në Kosovë dhe menaxhohet nga konsorciumi i udhëhequr nga Menagment & Development Associates (MDA). (more…)

Ndihmë për procesin buxhetor të vendit

Zyrtarë të pesë organizatave buxhetore janë aftësuar profesionalisht në planifikimin e buxhetit të vendit. Ata nga ekspertët ndërkombëtarë janë njohur në praktikat e Bashkimit Evropian. Projekti është menaxhuar nga Management Development Associates në partneritet me ECORYS. (more…)

Aftësohen mbi 5 mijë mësimdhënës

Nga marsi i vitit 2014, MDA ka filluar bashkë­punimin me USAID-in për ngritjen e kapaciteteve të mësimdhënësve të arsimit të ulët dhe të mesëm në Kosovë, përmes orga­nizimit të seminareve, trajnimeve dhe punëtorive në 15 komuna të Kosovës. (more…)

Shfaqet dokumentari për të zhdukurit

Dokumentari “Na mungojnë, ende të zhdukur”, i prodhuar nga MDA për UNDP në Kosovë u shfaq më 4 nëntor 2014 në kinemanë ABC në kryeqytet. Dokumentari është pjesë e projektit “Mbështetje për drejtësinë tranzicionale në Kosovë” që fokusohet te personat e pagjetur. Ky dokumentar analizon aspektet më të rëndësishme të kësaj teme. (more…)

Informim për punën e BE-së në Kosovë

Shërbime të informimit dhe komunikimit duke përfshirë organizimin e ngjarjeve, prodhimin e videove, mirëmbajtjen uebfaqes, realizimin e fotografive, përditësimin dhe mirëmbajtjen e llogarive në rrjete sociale, janë disa nga shërbimet që kompania MDA vazhdon t’ia ofroj Zyrës së BE-së në Kosovë tashmë 5 vjet. (more…)

October 2014

Shndërro idenë tënde në biznes

Në një ekonomi ku bizneset luftojnë për të qëndruar në këmbë, inovacioni është një kërkesë e padiskutuar që një ide apo biznes të ketë sukses. Pavarësisht mjedisit ekonomik, Kosova ofron shumë mundësi për të sjell risi dhe për të krijuar produkte dhe shërbime që tregu ka nevojë. Ky mjedis i mundësive ka inspiruar MDA-në për të vendosur bazat e Fondacionit MDA në mënyrë që të përkrahë ndërmarrësit e rinj që përpiqen të krijojnë biznese të reja. (more…)

Perspektiva Evropiane në Kosovë

Objektivi kryesor i projektit “Perspektiva e BE-s në Kosovë” (EUPK) ka qenë promovimi i perspektivës evropiane në Kosovë. Ky projekt për 4 vjet u menaxhua nga kompania Management Development Associates (MDA). (more…)