Project Description

Në vitin 2010, CDA ka menaxhuar projektin e financuar nga KPEP, për të ofruar shërbime të dizajnimit dhe printimit. Përgjegjësia e CDA-së ka qenë dizajnimi dhe shtypja e Katalogut të ofertave turistike, si dhe furnizimi me mbajtësit e Katalogjeve për ti vendosur në vendet më të frekuentuara nga ndërkombëtarët. Tema e katalogut të zhvilluar tregon llogon ekzistuese “Qëndroni për vikend në Kosovë” që KPEP ka promovuar gjatë viteve. Llojet e shërbimeve të ofruara ishin: Dorëzimi i katalogut të dizajnuar, Printimi i katalogut dhe Dorëzimi i mbajtësve të katalogjeve.