Project Description

MDA (CDA) ka dizajnuar, menaxhuar dhe implementuar fushatën vetëdijësuese për informimin e publikut rreth zgjedhjeve të parakohëshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës të mbajtur me 08 qershor 2014.