Project Description

MDA, së bashku me partnerin e saj Coffey International Development (Angli), ka ndihmuar qeverinë dhe sektorin privat në Kosovë, për krijimin e një dialogu të qëndrueshëm në politikat e sektorit privat dhe mjedisit të biznesit. MDA ka ofruar këto shërbime: Konsulencë, Trajnime dhe ka ofruar shërbime të dizajnimit dhe printimit të buletineve për projektin përkatës.