Marrëdhënie me publikun

­

Festimi i Javës së Evropës 2011

, , ,

CDA ka organizuar festimin e javës së Evropës për zyrën e BE-së në Kosovë. Qëllimi kryesor i kësaj ngjarje e cila është organizuar nën ombrellën e Ditës së Evropës ishte të vetëdijësohen qytetarët e Kosovës për prezencën e BE-së në Kosovë, marrëdhëniet mes Kosovës dhe BE-së, informimi për atë se cfarë janë duke bërë institucionet […]

Shërbime të Informimit dhe komunikimit – Zyra e BE-së Kosovë

, , , ,

CDA në mënyrë efektive ka menaxhuar projektin Shërbime të Informimit dhe Komunikimit, project i financuar nga Zyra e BE-së në Kosovë. Qëllimi i kësaj kontrate ishte: Ngritja e vetëdijës në marrdhënie ndërmjet BEsë dhe Kosovës në sistemin e Mekanizmave të Vazhdimit të Procesit të Stabilizimit dhe Asocimit (MVS) dhe në përgjithësi e ardhmja e Kosovës në […]

Shërbime të komunikimit publik për të bërë komunikimin publik dhe organizimin e kampanjave për Projektin e Asistencës Teknike të Energjisë Linjite (PATEL)

, ,

CDA në mënyrë efektive ka menaxhuar kampanjën për një vit për projektin Asistencë Teknike të Energjisë Linjite, projekt i financuar nga Banka Botërore. Aktivitetet e projektit kanë përfshirë: dizajnimi dhe implmenetimi i Kampanjës për Komunikim dhe Mbulim Publik, manexhimi i marrdhënieve me publikun të PATEL, menaxhimi i marrdhënieve me media të PATEL, monitorimi dhe vlerësimi i […]

Qendra Informative dhe Kulturore e Bashkimit Evropian (EUICC) në Prishtinë dhe Pika Informative e BE-së në Mitrovicën Veriore

, , ,

Qendra Informative dhe Kulturore e Bashkimit Evropian (EUICC) në Prishtinë dhe Pika Informative e BE-së në Mitrovicën Veriore synojnë të përmirësojnë dhe rrisin qasjen e qytetarëve të Kosovës si dhe palëve të interesit në informata dhe mundësitë rreth BE-së.

Perspektiva e BE-së në Kosovë

, , , ,

Projekti synon që të zgjërojë vetëdijësimin e qytetarëve të Kosovës për perspektiven Evropiane të shtetit të Kosovës, në lidhje me mundësitë dhe sfidat e përfshira në pregatitjen për dhe ndjekjen e Integrimit Evropian.

Fushatë vetëdijësuese për Procesin e Liberalizimit të Vizave – Ministria e Integrimit Evropian

, , , ,

Fushatë vetëdijësuese për Migrimin jo të rregullt, pjesë e procesit të liberalizimit të vizave. Fushata ka përfshirë prodhimin e TV dhe radio reklamave, dizajnimin dhe printimin e materialeve promovuese, organizimin e takimeve informative, mirmbajtja e uebfaqes dhe medieve sociale si dhe organizimi i turnout me autobus në 40 lokacione nëpër Kosovë.

Java e Evropës 2014 – Zyra e BE-së në Kosovë

, , ,

Zyra e BE-së në Kosovë, nga data 7 maj deri më datën 10 maj 2014, organizoi javën tradicionale të aktiviteteve për të festuar 9 Majin – Ditën e Evropës. Programi i menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë është shënuar me aktivitete kulturore, duke përfshirë mbrëmje artistike, ekspozita dhe shfaqje, shfaqjen e filmave dokumentarë, seminarin […]