Zyra e BE-së në Kosovë ka kontraktuar MDA-në për të menaxhuar projektin Shërbime të Informimit dhe Komunikimit. Qëllimi i projektit është ngritja e vetëdijes në marrëdhënie ndërmjet BE-së dhe Kosovës në sistemin e Mekanizmave të Vazhdimit të Procesit të Stabilizimit dhe Asocimit (MVS) dhe në përgjithësi e ardhmja e Kosovës në Evropë dhe ngritja e vetëdijes së Bashkimit Evropian për programet e asistencës për Kosovën. Në këtë projekt, MDA do të ofroj shërbime të ndryshme duke përfshirë marrëdhëniet me publikun, monitorimi i mediave, mirëmbajtje të webfaqes, organizimin e ngjarjeve, dizajn grafik, printim etj.