Zhvillimi i sektorit privat

Përvoja jonë e gjatë në tregun e Kosovës dhe të rajonit kontribuon në shërbimet që ne i ofrojmë për sektorin privat…(lexo më shumë)

Menaxhimi i financave publike

Gjatë 15 viteve të fundit, ne kemi implementuar rreth 100 projekte të mëdha dhe kemi ofruar asistencë teknike në projekte që kanë ndikuar pozitivisht në formimin dhe rritjen dhe e sektorit publik në Kosovë… (lexo më shumë)

Decentralizimi i shërbimeve sociale

Ne vazhdimisht përpiqemi që të ofrojmë shërbime në fushën e kujdesit social në mënyrë që të mundësojmë shërbime shoqërore më gjithëpërfshirëse dhe më të qëndrueshme…(lexo më shumë)

Shërbime të komunikimit

Përvoja e suksesshme e MDA-së në ofrimin e shërbimeve të komunikimit mbështetet në implementimin e mbi 100 projekteve të mëdha e të vogla…(lexo më shumë)

Reforma e administratës publike

MDA ka përvojë të suksesshme në projekte me partnerë të ndryshëm vendorë dhe ndërkombëtarë në udhëheqjen dhe menaxhimin e reformave në administratën publike…(lexo më shumë)

Krijimi i vendeve të reja të punës dhe ngritja e shkathtësive për punësim

Përmes intervenimeve të ndryshme në tregun e punës, ne punojmë ngushtë me një gamë të gjerë të palëve të interesuara për rritjen e punësimit të të rinjve, zhvillimin e mekanizmave për përputhje të shkathtësive të individëve me treg të punës dhe ndihmën ndaj sektorin privat në krijimin e vendeve të qëndrueshme të punës…(lexo më shumë)