UNICEF Albania ka shpallur 2 konkurse: konkursin e fotografisë dhe konkursin e shkrimit të shkurtër për të gjithë shqiptarët që jetojnë brenda dhe jashtë vendit, me titull “Histori të pathëna”, duke u përqëndruar në ndërgjegjësimin mbi trafikimin e qenieve njerëzore. Të dy konkurset janë të hapur vetëm për persona jo profesionistë.

Për më shumë informacion kliko me poshtë:

“Histori të pathëna” Konkurs Kombëtar i fotografisë (unicef.org)
“Histori të pathëna” Konkurs Kombëtar i shkrimeve të shkurtra (unicef.org)