Mundësi bashkëpunimi me kompaninë Management & Development Associates (MDA)

Keni eksperiencë në fushën e ekonomisë, edukimit, shëndetësisë, energjetikës, menaxhmentit, politikave publike, inxhinierisë, bujqësisë dhe në fusha tjera?

Kompania MDA, shpall mundësinë për angazhim të ekspertëve nga profile të ndryshme në trajnime dhe projekte të kompanisë.

CV-të tuaja do të vendosen dhe arkivohen në databazën e kompanisë dhe ju automatikisht bëheni kandidat potencial për angazhim në projektet tona.

Dërgoni CV-në tuaj në [email protected]