Lajme & Ngjarje

­

November 2014

Ndihmë për procesin buxhetor të vendit

Zyrtarë të pesë organizatave buxhetore janë aftësuar profesionalisht në planifikimin e buxhetit të vendit. Ata nga ekspertët ndërkombëtarë janë njohur në praktikat e Bashkimit Evropian. Projekti është menaxhuar nga Management Development Associates në partneritet me ECORYS. (more…)

Aftësohen mbi 5 mijë mësimdhënës

Nga marsi i vitit 2014, MDA ka filluar bashkë­punimin me USAID-in për ngritjen e kapaciteteve të mësimdhënësve të arsimit të ulët dhe të mesëm në Kosovë, përmes orga­nizimit të seminareve, trajnimeve dhe punëtorive në 15 komuna të Kosovës. (more…)

Shfaqet dokumentari për të zhdukurit

Dokumentari “Na mungojnë, ende të zhdukur”, i prodhuar nga MDA për UNDP në Kosovë u shfaq më 4 nëntor 2014 në kinemanë ABC në kryeqytet. Dokumentari është pjesë e projektit “Mbështetje për drejtësinë tranzicionale në Kosovë” që fokusohet te personat e pagjetur. Ky dokumentar analizon aspektet më të rëndësishme të kësaj teme. (more…)

Informim për punën e BE-së në Kosovë

Shërbime të informimit dhe komunikimit duke përfshirë organizimin e ngjarjeve, prodhimin e videove, mirëmbajtjen uebfaqes, realizimin e fotografive, përditësimin dhe mirëmbajtjen e llogarive në rrjete sociale, janë disa nga shërbimet që kompania MDA vazhdon t’ia ofroj Zyrës së BE-së në Kosovë tashmë 5 vjet. (more…)

October 2014

Shndërro idenë tënde në biznes

Në një ekonomi ku bizneset luftojnë për të qëndruar në këmbë, inovacioni është një kërkesë e padiskutuar që një ide apo biznes të ketë sukses. Pavarësisht mjedisit ekonomik, Kosova ofron shumë mundësi për të sjell risi dhe për të krijuar produkte dhe shërbime që tregu ka nevojë. Ky mjedis i mundësive ka inspiruar MDA-në për të vendosur bazat e Fondacionit MDA në mënyrë që të përkrahë ndërmarrësit e rinj që përpiqen të krijojnë biznese të reja. (more…)

Perspektiva Evropiane në Kosovë

Objektivi kryesor i projektit “Perspektiva e BE-s në Kosovë” (EUPK) ka qenë promovimi i perspektivës evropiane në Kosovë. Ky projekt për 4 vjet u menaxhua nga kompania Management Development Associates (MDA). (more…)

Fondacioni MDA i hap dyert për ide të reja biznesi

Nga data 10 tetor, Fondacioni MDA u mundëson të gjithë atyre që kanë ide kreative të aplikojnë për një vend në inkubator të biznesit, përmes thirrjes së dytë publike që do të jetë e hapur një muaj. (more…)

April 2014

Projekti i Coffey/MDA është nominuar si projekti më efektiv i financuar nga UKAID

Projekti për Decentralizimin e Shërbimeve Sociale në Kosovë ka hyrë në listën e ngushtë për Çmimin Britanez për Ekspertizë 2013 në dy kategori: projekti i shquar për zhvillim ndërkombëtar (jo-fizik) dhe bashkëpunimi më i mirë ndërkombëtar. Kjo ceremoni e çmimeve do të mbahet më 10 prill 2014. (more…)

December 2013

Çmimi për gazetari që promovon përdorimin e gjuhëve

Zyra e Komisionerit për Gjuhë, në bashkëpunim me  UNDP Kosovë organizon “Çmimi për gazetari që promovon përdorimin e gjuhëve”, që do të mbahet më 17 dhjetor 2013. (more…)

November 2013

Shërbime të Informimit dhe komunikimit për zyrën e BE-së në Kosovë

Zyra e BE-së në Kosovë ka kontraktuar MDA-në për të menaxhuar projektin Shërbime të Informimit dhe Komunikimit. Qëllimi i projektit është ngritja e vetëdijes në marrëdhënie ndërmjet BE-së dhe Kosovës në sistemin e Mekanizmave të Vazhdimit të Procesit të Stabilizimit dhe Asocimit (MVS) dhe në përgjithësi e ardhmja e Kosovës në Evropë dhe ngritja e vetëdijes së Bashkimit Evropian për programet e asistencës për Kosovën. Në këtë projekt, MDA do të ofroj shërbime të ndryshme duke përfshirë marrëdhëniet me publikun, monitorimi i mediave, mirëmbajtje të webfaqes, organizimin e ngjarjeve, dizajn grafik, printim etj.

October 2013

Lëvizje e lirë për Kosovën, Liberalizimi i Vizave

Krijimi i Ministrisë së Integrimit Europian (MIE) nga Qeveria e Republikës së Kosovës në Prill të vitit 2010, shënon një hap shumë të rëndësishëm që tregon se Intergrimi Europian është një prioritet kombëtar dhe pike fillestare për institucione. Duke e konsideruar që e ardhmja e Kosovës është në Unionin Europian, vet procesi i hyrjes  do të ndihmojë në përmirësimin e standardeve të jetesës për të gjithë qytetarët, duke promovuar integrimin ekonomik dhe regjional, dhe duke e sjellë Kosovën më afër Europës. (more…)

November 2012

Shërbime të ISO standardeve për Llamkos GalvaSteel

MDA ka bërë ngritjen e sistemit të menaxhimit të cilësisë sipas ISO 9001:2008 në Llamkos GalvaSteel.

MDA, në konsultim me kompaninë klientë (Llamkos GalvaSteel), ka zhvilluar dokumentet e nevojshme për ngritjen e sistemit për menaxhimin e cilësisë sipas standardit ISO 9001:2008. Ky material përfshinë: manualin dhe procedurat relevante të cilësisë, format për monitorimin e cilësisë, organogramin dhe përshkrimet e vendeve të punës, si dhe proceset relevante. Pas kompletimit të dokumentacionit të nevojshëm për ngritje të sistemit të cilësisë nga MDA, është kryer auditimi i brendshëm nga një auditor i pavarur, i cili ka konfirmuar se dokumentet dhe proceset janë në përputhshmëri të plotë me kërkesat e standardit ISO 9001:2008.