Project Description

Në vitin 2010, MDA është kontraktuar nga Korporata Energjetike e Kosovës për dizajnimin dhe printimin e materialeve promovuese. Përgjegjësia e CDA-së ka qenë dizajnimi dhe printimi i materialeve për Panairin e Energjisë në Shqipëri. Materialet promovuese kanë përfshirë: dizajnimi dhe shtypja e parullave Pop-up, dizajnimi dhe shtypja e portable Zick-Zack dhe dizajnimi dhe shtypja e info bordeve.