Project Description

Përgatitja e spoteve, dizajnimi dhe shtypja e materialeve të ndryshme për informim publik për nevojat e MIE-së.