Project Description

Qëllimi I fushatës ishte vetëdijësimi i qytetarëve për Kompanitë Regjionale të Ujit (KRU) dhe shërbimet e tyre, të edukohen klientët për përgjegjësit e tyre drejt KRU-ve, të informohen klientët për procesin e pagesave, çkyçjeve dhe të inkurajohen klientët për ruajtjen e ujit.