Project Description

MDA ka organizuar seminar njëditor me të ftuar kryesor Prof. Philip Kotler, guru botëror i marketingut i cili ka folur për Marketing 3.0.