Përvoja e suksesshme e MDA-së në ofrimin e shërbimeve të komunikimit mbështetet në implementimin e mbi 100 projekteve të mëdha e të vogla. Këto projekte përfshijnë menaxhimin e suksesshëm të mbi 850 ngjarjeve dhe mbi 20 fushatave gjithëpërfshirëse. Gama e gjerë e shërbimeve të ofruara mbështetet në strategjitë e komunikimit, prodhimet audio-vizuale, dizajnit kreativ, krijimit të ueb-faqeve, menaxhimit të mediave sociale dhe të fotografimit profesional. Gjatë 15 viteve të operimit, MDA i ka ofruar shërbimet e saj të komunikimit te një shumëllojshmëri e gjerë e klientëve duke përfshirë sektorin publik, sektorin privat dhe organizatat e donatorët ndërkombëtarë që veprojnë në Kosovë dhe rajon.

  • Menaxhimi i fushatave
  • Organizimi i ngjarjeve